Groei online consumentenbestedingen met 36% in 1ste helft 2003: absolute omzet stijgt naar 575 miljoen euro

Groei online consumentenbestedingen met 36% in 1ste helft 2003: absolute omzet stijgt naar 575 miljoen euro

18 september 2003  |  E-commerce

De markt voor online consumentenbestedingen door Nederlandse Internetters is in de eerste 6 maanden van 2003 gestegen naar een totale omzet van 575 miljoen euro,  een stijging van 36% ten opzichte van een jaar geleden (1 e helft 2002). Dit blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor 2003-1, het onderzoek naar online consumentenbestedingen en overige verkopen op afstand dat door Blauw Research en Thuiswinkel.org ieder half jaar wordt uitgevoerd. De cijfers komen tot stand in nauwe samenwerking met de circa 100 leden van de branchevereniging Thuiswinkel.org, gekoppeld aan een grootschalig consumentenonderzoek.

Vergeleken met voorgaande jaren vlakken de groeipercentages af, maar nog steeds groeit de markt voor online verkopen substantieel in vergelijking met de reguliere detailhandelsverkopen. De groei van de totale Nederlandse detailhandelomzet in dezelfde periode was zelfs negatief en bedroeg volgens CBS in de eerste zes maanden van 2003.

De groei van de online shopping markt wordt veroorzaakt door enerzijds een stijging van het aantal kopers die het afgelopen half jaar iets online heeft gekocht deze groep blijft groeien en is met 24% gestegen naar 2,8 miljoen online kopers, een jaar geleden waren dit nog 2,25 miljoen kopers. Wel zien we een daling in het aantal online kopers dat voor het eerst via internet iets heeft besteld van 410.000 naar circa 300.000 first-time shoppers. Gemiddeld heeft men in de eerste helft van dit jaar 205,- per online koper uitgegeven, een stijging van 9% vergeleken met jaar geleden (188,- per online koper). De hogere uitgaven per consument worden met name veroorzaakt door gemiddeld hogere bestedingen in reizen (gezien het zomerseizoen), de absolute omzetgroei in segmenten zoals kleding en consumenten elektronica en de opkomst van nieuwe segmenten zoals online verzekeringen.

Het reissegment is veruit het grootste segment in omzet, in de 1 e helft van 2003 bedraagt de online omzet 235 miljoen euro  wel vlakt de stijging af ten opzichte van eerdere jaren, een logisch gevolg van de grote absolute omvang. Ook de groei van andere meer traditionele' online marktsegmenten vlakt af, zoals kleding, elektronica, hardware & software, muziek en boeken. Online consumenten vertonen een bredere interesse ten aanzien van online kopen, en doen meer dan het boeken van een reis of het kopen van een boek. Het zijn nu juist de nieuwe' marktsegmenten die in opkomst zijn, zoals bijvoorbeeld het bestellen van online tickets, het bestellen van de nieuwste DVD's en games en het afsluiten van online verzekeringen aldus Frank Sibbel, manager E-media van Blauw Research.

Wijnand Jongen, directeur van de branchevereniging Thuiswinkel.org: Het is opvallend dat de Nederlandse cijfers gelijke tred houden met de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Daar stijgt de omzet in 2003 naar verwachting met 26%  (volgens Forrester/Shop.org). In Nederland zien we vooralsnog dat consumenten meer besteden aan meer verschillende producten en diensten. Dit  jaar moet in Nederland een omzet van 1,2 miljard euro tot de mogelijkheden behoren', aldus Wijnand Jongen.

TABEL: Thuiswinkel Markt Monitor
Ontwikkeling omzet online consumentenbestedingen in miljoenen euro's per jaar

1998:   41
1999:    147
2000:    312
2001:    527
2002:    937
2003-1: 575