Laatste ontwikkelingen cookiewet

Laatste ontwikkelingen cookiewet

16 mei 2012  |  E-commerce

Minister Henk Kamp van Ecnomische Zaken gaat in overleg met OPTA over versoepeling van de cookiewet. Belangrijk punt in het overleg is een mogelijke uitzondering voor first party analytics cookies. Deze cookies zouden dan geplaatst mogen worden, onder voorwaarde dat de gegevens anoniem worden verzameld en niet zonder toestemming met derden gedeeld kunnen worden. Maar wat betekent deze mogelijke wijziging voor u als marketeer en voor het gebruik van Google Analytics?

De cookiewet is geldig vanaf 5 juni 2012 en is onderdeel van de Telecommunicatiewet. De cookiewet verplicht website-eigenaars om websitebezoekers duidelijk te informeren over en daarbij ook expliciet toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Voor cookies die bijvoorbeeld belangrijke wachtwoorden of items in een winkelwagen onthouden, is een uitzondering gemaakt.

De afgelopen maanden is er veel onduidelijkheid ontstaan over de correcte naleving van de cookiewet en over de informatie- en toestemmingsplicht. Deze toestemmingsplicht geldt onder andere voor tracking cookies en analytics cookies, terwijl analytics cookies bijna geen privacygevoelige informatie verzamelen. Minister Kamp pleit nu voor een uitzondering op deze first party analytics cookies, echter onder een aantal voorwaarden:

  • De cookies worden uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van informatie over het gebruik van de eigen website, voor verbetering van de werking van deze website
  • Alleen verzamelen van anonieme gegevens
  • De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere partijen
  • De cookies mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker

De uitzondering op de first party analytics cookies geldt alleen voor de toestemmingsplicht, eigenaars van websites moeten de bezoeker nog wel blijven informeren over gebruik van cookies.

First party & third party analytics cookies
First party analytics cookies: Cookies die uitsluitend gebruikt worden voor verzamelen van gegevens over het gebruik van de eigen website of over verbetering van de eigen website. De informatie die hieruit wordt gegenereerd, mag alleen worden gebruikt door de eigenaar van de website, dus niet met leveranciers van statistiekenpakketten zoals Google Analytics. technisch gezien zijn cookies van Google Analytics first party cookies, doordat deze via uw eigen domein worden geplaatst.
De verzamelde gegevens worden gedeeld via de servers van Google, dus via een derde partij. Daarom kunt u deze cookies toch zien als third party analytics cookies.

Begin januari wordt er meer duidelijkheid verwacht van minister Kamp over deze mogelijke veranderingen. Tot die tijd adviseert online marketingbureau Yonego...

  • Duidelijke informatie te geven over alle gebruikte cookies;
  • Expliciet toestemming te vragen voor plaatsing van cookies. Ook voor first party analytics cookies, aangezien daar op dit moment nog veel onduidelijkheid over is;
  • Duidelijk informatie te geven over het cookiebeleid van uw website, door het privacy statement of de cookiepolicy aan te passen;
  • Ervoor te zorgen dat alle pagina�s op uw website een opt-in voor cookies bevatten. Let erop dat de bezoeker niet op elke pagina opnieuw toestemming hoeft te geven;
  • Uw Google Analytics data niet met Google te delen. In uw Accountinstellingen is dit aan te passen;
  • De berichtgeving van OPTA in de gaten te houden.

UPDATE: Inmiddels is er meer bekend over veranderingen in de cookiewet. Lees hier het artikel.

Bron: http://www.yonego.nl/update-laatste-ontwikkelingen-cookiewet.html
Bron afbeelding: http://www.nuzakelijk.nl/e-business/2941007/opta-in-verlegenheid-eigen-cookiegebruik.html