Cookie verklaring & Privacy policy

Tritac BV, gevestigd aan Rapenburg 27 2311 GG Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze cookie verklaring & privacy policy.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tritac BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Echter als de cookies niet worden geaccepteerd, kunnen bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt dus het gebruik van onze site en diensten.

Tritac maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

Tritac BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De chatfunctionaliteit Drift plaatst cookies, door plaatsing van deze cookies kunt u chatten met één van onze medewerkers. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. De gegevens van deze cookies worden tot maximaal 2 jaar na uw bezoek aan de website bewaard.

Analytische cookies

Google Analytics en GA audiences plaatsen cookies. Deze worden gebruikt door de dienst om bij te houden en rapportages te genereren over hoe bezoekers de website gebruiken. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Myfonts plaatst cookies waarmee het meet hoe vaak specifieke lettertypes op websites getoond worden. Dit wordt niet aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld. De gegevens van deze cookies worden tot maximaal 2 jaar na bezoek aan de website bewaard.

Retargeting en advertising cookies

Er worden cookies geplaatst van Adcrowd, AppNexus en Doubleclick die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. De gegevens van deze cookies worden tot maximaal 2 jaar na uw bezoek aan de website bewaard.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

Tritac BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Bij bezoek aan onze website:

  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internet Browser en apparaat type

Bij contactverzoek:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

De persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na uw bezoek aan de website bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@tritac.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tritac BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om onze diensten te kunnen uitvoeren
  • Tritac BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Tritac BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tritac BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tritac BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tritac BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@tritac.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tritac BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tritac BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via support@tritac.com

Contactgegevens:

https://tritac.com
Rapenburg 27
2311GG Leiden
+31705288792
support@tritac.com

Jenny van Hofwegen is de Functionaris Gegevensbescherming van Tritac BV. Zij is te bereiken via jenny@tritac.com

Cookie marketing options

Aan
Uit

Cookie statistics options

Aan
Uit